INCDFP INFP
  Ştiri INFP

INCDFP, în calitate de reprezentant al României și coordonator național în cadrul EPOS, participă la o nouă etapă a proiectului: EPOS Sustainability Phase care se derulează pentru o perioadă de 3 ani (2020-2022). Această nouă etapă a proiectului își propune să asigure sustenabilitatea infrastructurii europene de cercetare EPOS. Institutul este implicat în activități de asigurare pe termen lung a viabilității financiare, de implicare a autorităților naționale în cadrul EPOS, de obținere a calității de membru EPOS ERIC și de comunicare a serviciilor EPOS la nivel național și European.

EPOS-SP se concentreazã asupra țărilor europene (regiunea Adriatic-Balkans-Dinarides, precum Bulgaria, Macedonia, Serbia, Albania, etc.) a căror implicare în cadrul acestui proiect este slabă sau inexistentă. Ca activităților propuse sunt incluse: organizarea de conferințe, sesiuni de training, webinarii, videoconferințe. Grupurile țintă pentru aceste evenimente vor fi studenți, tineri cercetători, oameni de știință, precum și oficiali guvernamentali, utilizatori industriali și reprezentanți din sectorul privat.

România a devenit partener în EPOS încă din Faza Pregătitoare (EPOS PP 2010-2014) prin participarea INCDFP ca beneficiar și reprezentant național desemnat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Dintre activitățile proiectului, grupate pe comunități tematice din domeniul Știintelor Pământului, INCDFP a fost direct implicat în pachetele de lucru din domeniul seismologiei și GPS/GNSS. Participarea la infrastructura de cercetare pan-europeană EPOS a fost introdusa în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020. Acest lucru certifică faptul că EPOS este o infrastructură la care România are un interes major de participare.

Încă de la momentul inițierii EPOS ERIC, INCDFP contribuie prin facilitarea accesului la datele de observație a infrastructurilor de cercetare națională oferind servicii atât la nivel european, cât și global prin: Rețeaua Seismică Națională (RSN INFP) declarată ca parte a Serviciului Tematic Seismologic EPOS (TCS Seismologie), Reţeaua de staţii GPS/GNSS permanente – declarată ca parte integrată a Serviciului Tematic EPOS GNSS (TCS GNSS), Observatorul Seismologic Vrancea - declarat ca parte integrată a Serviciului Tematic EPOS NFO (Near Fault Observatories), Observatorul Geomagnetic Surlari (IGR) – parte integrantã a serviciului INTERMAGNET și a Serviciului Tematic EPOS Geomagnetic-observations.

Fig.1. Parteneri (EPOS-ERIC). Verde - țările care s-au alăturat EPOS-ERIC, roșu - țările în curs de aderare la EPOS-ERIC, portocaliu - țările implicate în furnizarea de date, dar nu la nivel guvernamental.

Proiectul EPOS (European Plate Observing System) https://www.epos-ip.org/, care cuprinde 47 de beneficiari din 24 de țări europene printre care se numără și INCDFP, dorește să realizeze o infrastructură sustenabilă la nivel european în domeniul Științelor Pământului care să includă atât rețele geofizice de monitorizare, observatoare locale, laboratoare experimentale și analogice din Europa, cât și integrarea datelor satelitare.

În acest context, INCDFP, în calitate de reprezentant al României, își propune să joace un rol activ în dezvoltarea activităților științifice pentru a valorifica informațiile și soluțiile oferite de acest proiect și a le implementa la nivel național.

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu