INCDFP INFP
  Ştiri INFP

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, ajunsă la a patra ediție în 2021

Două săptămâni cu experiențe de învățare prin proiecte, lucru în echipă, vizite în laboratoare, ateliere, dezbateri și focus pe tehnologiile cuantice și impactul acestora asupra dezvoltării societății

Cea de-a patra ediție a Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (MSciTeh) își deschide din nou porțile în perioada 21 august – 4 septembrie 2021 pentru elevii de liceu, profesorii din aria STEM (fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, geografie, tehnologii) și consilierii școlari din învățământul gimnazial și liceal.

Aplicațiile se pot trimite până pe 30 iulie 2021 prin completarea formularelor de pe site la cele două secțiuni: elevi și profesori.

Evenimentul se desfășoară în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din București, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Ediția din acest an se bucură de patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

MSciTeh 2021 oferă programe de practică în laboratoarele de cercetare pentru elevii din clasele a IX-a - a XII-a, precum și programe de dezvoltare profesională interdisciplinare pentru profesorii de științe și consilierii școlari din învățământul secundar, gimnazial și liceal. MSciTeh își propune să promoveze educația pentru știință în rândul tinerilor și, totodată, să contribuie la creșterea calității programelor educaționale existente prin implicarea cercetătorilor și specialiștilor de la Universitatea din București și de pe platforma Măgurele în designul unor noi activități educaționale și prin oferirea unor modele de carieră.

Ca la fiecare ediție, elevii participanți vor vizita laboratoarele școlii, cu scopul de a accesa resurse educaționale și de cercetare concrete. Tema centrală a componentei elevi din acest an este „Tehnologii cuantice: principii și aplicații”.

Mecanica cuantică se pregătește să sărbătorească în curând 100 ani de la descoperire, între timp ea fiind prezentă în unele dintre cele mai importante domenii științifice și aplicative, devenind fizică cuantică, chimie cuantică infuzând și transformând domenii precum fizica-matematică, statistica, tehnologia materialelor, dispozitivele electronice, microcosmosul, evoluția universului, imaginea filozofică asupra lumii, probabilități, multiversuri etc. Dincolo de acest prim impact cu evoluții exponențiale pentru societate, teoria cuantică se pregătește de o nouă revoluție, a doua revoluție cuantică. În școala de vară din acest an deschidem subiectul tehnologiilor cuantice pentru elevii de liceu și mediul preuniversitar prin ilustrarea teoretică și experimentală a acestei bogate istorii din știință, precum și prin aplicații interactive despre noile tehnologii cuantice.

Complementare proiectelor dedicate temei centrale, au fost propuse și alte teme ce subliniază caracterul puternic inter- şi multidisciplinar al școlii. Grupate pe trei categorii (Ştiinţele mediului, fizică, chimie și biologie / Inginerie, automatizări și tehnologii digitale / Știință pentru societate – impact și educație), acestea propun subiecte de cercetare dintre cele mai diverse. Temele acoperă o arie vastă de subiecte: de la studiul vibrațiilor seismice și impactul lor asupra clădirilor, analiza poluanților anorganici asupra mediului înconjurător sau designul, folosirea platformelor Arduino şi Raspberry PI în studiul unor fenomene fizice, controlul unor procese sau instalații ştiinţifice şi până la a aduce în discuție întrebări precum: Care este impactul științelor asupra lumii în care trăim? Cum schimbă tehnologia lumea educației și a dezvoltării noastre personale, modul în care învățăm și relaționăm cu ceilalți? Cum configurează științele și tehnologia lumea profesiilor?

În cadrul temelor de cercetare propuse echipele de elevi vor deveni cercetători și, alături de mentori, vor parcurge etapele unei investigații științifice: formularea unei probleme, investigarea și experimentarea cu resursele din laborator, prezentarea și publicarea rezultatelor în revista Curierul de Fizică. În același cadru elevii vor beneficia de o vizită de studiu în Geoparcul aspirant UNESCO „Ținutul Buzăului”, precum și de un program recreativ realizat de către studenți.

Profesorii STEM și consilierii școlari vor beneficia în acest an de un program de învățare-dezvoltare profesională personalizat, care le va oferi posibilitatea de a construi programe de intervenție pentru școlile lor, alături de experți în educație din Universitatea din București,cercetători de pe platforma de la Măgurele și invitații acestora. Astfel, timp de o săptămână, experți în educație și cercetători de pe platforma de la Măgurele vor propune o incursiune prin intermediul cursurilor și a sesiunilor practice pentru îndeplinirea mai multor obiective. Acestea vizează:

  • dezvoltarea modalităților de intervenție structurată la nivelul claselor și școlilor prin conștientizarea realității și nevoii de acțiune în echipe multidisciplinare, mixte, în vederea creșterii relevanței educației și carierelor STEM;
  • consolidarea relației dintre școală și comunitate;
  • întărirea colaborării între doi actori principali ai demersului de creare și transfer al cunoașterii: profesorii și specialiștii – experți în educație și cercetători, cu impact asupra rezultatelor învățării cu caracter integrat, care pot augmenta succesul personal, social și profesional al profesorilor implicați și al elevilor lor;
  • dezvoltare profesională atât pe dimensiunea competențelor de specialitate pentru fiecare categorie de profesori, precum și pe dimensiunea competențelor didactice și psihopedagogice, prin abordarea de tematici comune de interes (pedagogii inovative și abordări integrate aplicate, parteneriate și alianțe educaționale, cariere STEM etc.) și pe dimensiunea competențelor transversale (proiectare și management de programe, dezvoltare de parteneriate funcționale etc.).

Participarea la Școala de vară este posibilă cu sprijinul instituțiilor organizatoare, precum și cu contribuția partenerilor: Universitatea din București (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Facultatea de Administrație și Afaceri, UNIHUB, Institutul de Cercetare al UB - ICUB), Institutul Național de Fizica Materialelor, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, a Plasmei și a Radiațiilor - INFLPR, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics - ELI-NP, Institutul de Științe Spațiale - ISS, Universitatea Politehnică din București - UPB, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM, Asociația Studenților Fizicieni - ASF, Asociația Studenților Geologi și Geofizicieni Quarks Interactive - ASGG, Transilvania Quantum, The Entrepreneurship Academy, Hisame Artwork, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Educație în Cercetare Asociația Măgurele Science Park, proiectele Erasmus+ STIM, Noaptea Cercetătorilor ReCoNnect, PULCHRA, eTwinning, Curierul de Fizică, Fundația Comunitară București prin Fondul IKEA pentru Educație.

Școala de vară MSciTeh 2021 este un program realizat de profesori și cercetători din cadrul Universității din București, al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), reuniți sub egida „Comunitatea Educație pentru Știință” ce propune și implementează și alte programe educaționale precum: „Școala Altfel la Măgurele”, „Conferința Națională a Comunității Educație pentru Știință”, târgul educațional „Cu mic, cu mare… prin Univers”, TEDxCERN@IFIN-HH, „Noaptea Cercetătorilor Europeni” și își propune să conecteze știința cu publicul larg, în general, precum și specialiștii din cercetare și educație cu mediul de educație preuniversitar.

Persoanele interesate de evenimentele ce se vor desfășura în cadrul celei de-a patra ediții a Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele pot găsi mai multe informații atât pe site-ul www.msciteh.educatiepentrustiinta.ro, cât și pe pagina de Facebook a Școlii, disponibilă aici.

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu