INCDFP INFP
  Proiect SPEIGN
SPEIGN - Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0459 - Nr. 10PTE/2020 - "Proiect de transfer la operatorul economic" PTE 2019

În urma cutremurelor puternice, precum cele din 1977 și 1940, se pot produce explozii și incendii devastatoare datorate scurgerilor de gaze naturale din instalațiile de gaz din clădirile avariate. Aceștia sunt factori care agravează efectele unui seism și duc la creșterea daunelor materiale și a pierderilor de vieți omenești.

Pentru a preveni aceste situații este recomandată închiderea/blocarea automată a rețelei de gaz la care sunt conectate clădirile, în special școli, clădiri de apartamente, instituții publice.

În acest context, S.C. Electrovâlcea S.R.L. și partenerul său Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP își propun, în cadrul proiectului, elaborarea și realizarea unui prototip validat al unui sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze naturale – SPEIGN, avariate în urma cutremurelor majore.

Acest sistem de protecție va genera semnalul de închidere automată a rețelei de gaz la intrarea în locuințe în momentul producerii unui seism a cărui intensitate depășește local (în Râmnicu Vâlcea), în zona Câmpulung Făgăraș și Vrancea un anumit prag prestabilit, considerat periculos.

Principalul obiectiv al proiectului constă în extinderea ofertei de servicii, respectiv instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței sistemului SPEIGN, bazat pe asimilarea și transferul rezultatelor cercetării validate în condiții de laborator de Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Caracterul inovativ al acestui proiect se bazează pe o cerere de brevet de invenție 00744 /27.09.2017, “Echipament complex de avertizare seismică a obiectivelor industriale cu decizie și confirmare locale”, publicată în OSIM RO-BOPI 3/2019.

Momentan, s-a instalat și s-a pus în funcțiune o stație seismică cu senzor seismic în foraj care are rolul de confirmare locală. Serviciul de avertizare seismică INFP și un terminal de decuplare a gazelor (model experimental) funcționează la S.C. Electrovâlcea S.R.L.

Următoarea etapă va consta în instalarea echipamentelor de decuplare a gazelor la beneficiari.

Publicaţii:

1. Comparative Assessment of Tectonic Waves affecting the Hydropower Plants in Făgăraş-Câmpulung Seismic Area
2. Complex System for Earthquake Prediction, Warning and Local Assessment of Seismic Events
3. Implementation of a Radon Monitoring Network in a Seismic Area
4. Protection of power systems by earthquake warning based on local assessment of seismic events
5. Safety in operation of the power systems in Vâlcea-Făgăraş-Câmpulung seismic area
6. Complex System for Earthquake Prediction and Protection of Gas Installations

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO