INCDFP INFP
  Procedura acces RSN

PROCEDURA privind accesul la Instalatia „RETEAUA SEISMICA NATIONALA”

1. SCOP:

Scopul acestei proceduri este:

  • Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea accesului in cadrul Comandamentului Seismic, Observatoarelor si Statiilor Seismice, accesului la Datele Seismice Primare (formele de unda) si la Produsele ONLINE (buletine seismice automate si manuale, harti, ShakeMap, mesaje de tip SMS, alerte seismice);
  • Stabilirea responsabilitatilor privind avizarea si aprobarea documentelor aferente acestei activitati.

2. DOMENIU:

Procedura se aplica de catre responsabilul Laboaratorului Retea Seismica Nationala, persoana desemnata prin decizie de catre conducerea INCDFP sau orice persoana care tine locul responsabilului de laborator.

3. REFERINłE NORMATIVE:

  • HG 1947 / 10.11.2004 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului;
  • HG 1313 / 25.11.1996 – Hotarare privind infiintarea Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP Bucuresti;
  • Ordonanta 1 / 19.07.2001 – Ordonanta privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si guvernul Statelor Unite ale Americii privind infiintarea, functionarea si exploatarea, in Romania, a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriana Patrick, Florida – S.U.A, la data de 28.09.2000;
  • Hotarare 1428 / 02.09.2004 – Hotarare privind aprobarea listei instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national finantate de Ministerul Educatiei Nationale (poz. 7 si 8 – Reteaua Seismica Nationala si Centrul National de Date);
  • Legea 372 / 28.09.2004 – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Comisia Pregatitoare a Organizatiei Tratatului de Interzicere Totala a Experientelor Nucleare, privind desfasurarea activitatilor referitoare la instalatiile de monitorizare internationala in aplicarea Tratatului de Interzicere totala a Experientelor Nucleare, inclusiv a activitatilor ulterioare certificarii, semnat la Viena la data de 13.06.2003;
  • Hotarare 372 / 18.03.2004 – Hotarare pentru aprobarea Programului National de Management al Riscului Seismic;

4. DESCRIEREA PROCEDURII:

Accesul in cadrul INCDFP se face prin prezentarea, la intrarea in institutie, a documentelor de identificare personala (Buletin, Carte Identitate sau Pasaport). Aprobarea intrarii in institutie se face de catre Directorul General, Directorul Stiintific, Directorul Tehnic, Directorul Economic sau Sefii de Laboratoare.

4.1. Accesul in Comandamentul Seismic.

Activitatea in cadrul Comandamentului Seismic consta in monitorizarea seismica a teritoriului Romaniei cu ajutorul Statiilor Seismice si a altor tehnologii existente in INCDFP. Activitatea de monitorizare se desfasoara in mod permanent ,24 de ore din 24, sapte zile din sapte. In cadrul Comandamentului Seismic isi desfasoara activitatea personalul Laboratorului Retea Seismica Nationala si personalul care asigura permanenta.

Personal cu statut de angajat permanent sau temporar la INCDFP – toate persoanele care au statut de angajat permanent sau temporar la INCDFP au acces in Comandamentul Seismic numai pentru activitatiile de informare si documentare privind activitatea seismica.

Personal din afara INCDFP – personalul care nu are statut de angajat al INCDFP poate avea acces in Comandamentul Seismic numai pe baza de aprobare obtinuta conform art. 4. In cazul unor evenimente majore (cutremur, incendiu, etc), permisul de acces se obtine de la Seismologul de Serviciu cu aprobarea verbala de la persoanele autorizate sa semneze accesul.

4.2. Accesul in Observatoarele si Statiile Seismice

Pentru personalul care nu are statut de angajat al INCDFP, accesul in Observatoarele si Statiile Seismice se face pe baza aprobarii emise de persoanele autorizate din INCDFP, iar pentru personalul cu statut de angajat permanent sau temporar la INCDFP, accesul se face pe baza Ordinului de Deplasare semnat de Conducerea INCDFP si a legitimatiei de serviciu.

4.3. Accesul la Formele de unda primare

Pentru personalul care are statut de angajat al INCDFP, accesul la formele de unda se face pa baza aprobarii obtinute de la Seful Retelei Seismice, iar pentru personalul care nu are statut de angajat permanent sau temporar la INCDFP, accesul se face pe baza de contract, memorandum, schimb bilateral, contract de cercetare.

Pentru personalul din cadrul Laboratorului Retea Seismica Nationala, accesul la date este liber numai pentru utilizarea lor in scopul cercetarii si verificarii functionabilitatii Statiilor Seismice.

4.3. Accesul la Produsele Online.

Accesul la buletine seismice automate si manuale, harti, ShakeMap, mesaje de tip SMS, alerte seismice, pentru personalul INCDFP, se face pe baza aprobarii obtinute de la Seful de laborator al Retelei Seismice Nationale. Pentru personalul din afara INCDFP, accesul se face pe baza unor protocoale semnate intre institutiile beneficiare si INCDFP, sau in baza unor Legii, Hotarari de Guvern sau Ordonante de Urgenta.

Accesul publicului la localizari si informari se face prin sistemul twitter, subscriere sau pe pagina de internet a INCDFP (www.infp.ro)

5. DISPOZITII FINALE

Procedura va fi adusa la cunostinta personalului care executa activitatile respective

Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari ale reglementarilor legale cu caracter general si intern, pe baza carora se desfasoara activitarea care face obiectul acestei proceduri.


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu