INCDFP INFP
  Cariere
16.08.2023
SELECTIE PERSONAL
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI (INCDFP), cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr.12, județul Ilfov, CP 077125, tel./fax 0214050670/0214050673, nr. Oficiul Național Registrul Comerțului J23/928/2002, CUI 5495458, organizează selecție de personal pentru următoarele posturi:
 • Inginer IT, întreținere și administrare sistem IT;
 • Inginer programator, instalare programe, dezvoltare de aplicații pentru utilizarea programelor utilizate;
 • Inginer electronist;
 • Electronist;
 • Technician analiză de date;
 • Muncitor.

Dosarele se depun la secretariatul INCDFP sau se pot transmite pe adresa de email: secretariat@infp.ro până la data de 31.08.2023 și trebuie să conțină:
 • CV candidat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copie xerox după diloma de absolvire a ultimei forme de învățământ sau specializare în domeniu;

Rezultatele evaluării dosarelor, precum și data de susținere a probei de interviu preliminar, se vor comunica în data de 04.09.2023
03.01.2023
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 1 post de Inginer dezvoltare tehnologica - IDT cu experienta de inginer de sistem software - la sediul central din Magurele, Ilfov
 • 1 post de Inginer in domeniul de Stiinte ingineresti aplicate - la sediul central din Magurele, Ilfov
Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului pentru postul de Inginer dezvoltare tehnologica si in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului pentru postul de Inginer.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Calendar IDT
Calendar Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate
Regulament - IDT
Regulament - Inginer
Fisa postului - IDT
Fisa postului - Inginer
Tematica de concurs - IDT
Tematica de concurs - Inginer

Actualizare 18.01.2023
Anunt selectie dosare pentru concursul de Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 25.01.2023
Rezultat concurs Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 27.01.2023
Rezultat final Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 03.02.2023
Anunt selectie dosare pentru concursul de IDT

Actualizare 09.02.2023
Rezultat concurs IDT

Actualizare 13.02.2023
Rezultat final concurs IDT


NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

06.07.2022
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de:
 • Tehnician analist, pentru Centrul National de Date - Sediul Central
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, fisa postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, in format letric si digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Tematica si bibliografie
Fisa postului
Metodologie
Calendar
Modificare calendar concurs (actualizare: 21.07.2022)

Actualizare 25.07.2022
Anunt selectie dosare

Actualizare 28.07.2022
Rezultat concurs

Actualizare 01.08.2022
Rezultat final

NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

13.06.2022
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 3 posturi de muncitori pentru Observatorul Seismologic Bucovina
 • 1 post de muncitor pentru Observatorul Seismologic Timisoara
 • 1 post de operator pentru Observatorul Seismologic Timisoara
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, fisa postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, in format letric si digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt ziar concurs muncitori
Calendar concurs muncitori Observatorul Seismologic Bucovina
Calendar concurs muncitori si operatori Observatorul Seismologic Timisoara
Anunt concurs muncitori Bucovina si Timisoara
Tematica si bibliografia pentru posturile de muncitori si operatori
Metodologie de concurs

Actualizare 28.06.2022
Anunt selectie dosare Bucovina
Anunt selectie dosare Timisoara

Actualizare 04.07.2022
Rezultate concurs Observatorul Seismologic Bucovina

Actualizare 05.07.2022
Rezultate concurs Observatorul Seismologic Timisoara

NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

01.02.2022
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de:
 • Consilier Managementul Proiectelor
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, fisa postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Calendar
Bibliografie
Metodologie

Actualizare 16.02.2022
Anunt selectie dosare

Actualizare 21.02.2022
Rezultate concurs

Actualizare 23.02.2022
Rezultate finale
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

05.01.2022
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de:
 • Operator echipamente seismice si de comunicatii (inginer / tehnician profil electric/mecanic) - Observator seismologic Cheia - Muntele Rosu
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, in format letric.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Fisa postului
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

22.11.2021
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de:
 • 1 post Tehnician
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, atat in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Calendar concurs
Bibliografie
Metodologie
Fisa postului

Actualizare 07.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 13.12.2021
Anunt rezultate concurs
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

22.11.2021
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de:

4 posturi Sef Laborator:

 • 1 post Sef Laborator Seismologie Inginereasca
 • 1 post Sef Laborator Retea Seismica Nationala
 • 1 post Sef Laborator Centrul National de Date
 • 1 post Sef Laborator Geofizica Aplicata, Prevenire si Educare
Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, atat in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt: Proba concursului din data de 11.01.2022 se va tine in data de 12.01.2022.

Anunt concurs
Calendar concurs
Metodologie si regulament

Actualizare 22.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 12.01.2022
Rezultate concurs

Actualizare 17.01.2022
Rezultate finale
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

22.11.2021
SELECTIE PERSONAL CS II
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de:

 • CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL II in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie;

Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, atat in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Calendar concurs
Fisa postului
Metodologie concurs
Regulament concurs

Actualizare 22.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 13.01.2022
Rezultate concurs

Actualizare 17.01.2022
Rezultate finale
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

18.11.2021
SELECTIE PERSONAL CS III
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de:

 • 3 posturi de CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie;

Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, atat in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Regulament concurs
Metodologie concurs
Calendar concurs

Actualizare 20.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 10.01.2021
Rezultate concurs
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

18.11.2021
SELECTIE PERSONAL CS
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de:

 • 3 posturi de CERCETATOR STIINTIFIC in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie;

Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, atat in format letric cat si in format digital.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Regulament concurs
Metodologie concurs
Descriere post CERCETATOR STIINTIFIC
Calendar concurs

Actualizare 20.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 05.01.2022
Anunt rezultate concurs

Actualizare 10.01.2022
Anunt rezultate finale
NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

01.11.2021
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de 2 posturi ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA pentru urmatoarele specializari:

 • 1 post de ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie, Seismologie si structura litosferei
 • 1 post de ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Geofizica Aplicata

Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului in format letric.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 128.

Anunt concurs
Calendar concurs
Regulament concurs
Metodologie concurs
Descriere post/tematica/bibliografie ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie, Seismologie si structura litosferei
Descriere post/tematica/bibliografie ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Geofizica Aplicata

Actualizare 03.12.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 09.12.2021
Anunt rezultate concurs

Actualizare 09.12.2021
Anunt rezultate finale

07.09.2021
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de 3 posturi ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA pentru urmatoarele specializari:

 • 1 post de ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie, Seismologie si structura litosferei
 • 1 post de ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului si a Atmosferei, Surse seismice si seismoacustice;
 • 1 post de ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Geofizica Aplicata

Conditiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului, cerintele postului si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului in format letric.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 128.

Anunt concurs
Calendar concurs
Regulament concurs
Metodologie concurs
Descriere post/tematica/bibliografie ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Seismologie, Seismologie si structura litosferei
Descriere post/tematica/bibliografie ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului - Geofizica Aplicata
Descriere post/tematica/bibliografie ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA in domeniul: Fizica Pamantului si a Atmosferei, Surse seismice si seismoacustice

Actualizare 08.10.2021
Anunt selectie dosare

Actualizare 13.10.2021
Rezultate concurs ocupare post ACS

Actualizare 18.10.2021
Rezultate finale concurs ocupare post ACS

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO