INCDFP INFP
  Proiecte Naţionale in Desfăşurare

TE-DISSA - Analiza avansate a surselor seismice de pe teritoriul României folosind volume mari de date - de la cutremure la tremure tectonice
Perioada: 2021-2023
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Natalia Poiata

În cazul cutremurelor majore, procesele ce guvernează eliberarea energiei de-a lungul unui ciclu seismic se derulează pe o scara temporala ce variază de la cutremurele regulate pana la evenimente cu alunecare lentă. Capacitatea de a descrie în detaliu modelul spatio-temporal ce caracterizează eliberarea energiei seismice este cheia înțelegerii dinamicii deformării ce caracterizează zonele active tectonic și a îmbunătățirii capacitații de prognoza pe termen lung a cutremurelor și evaluării hazardului seismic. Densificarea și avansuri tehnologice ale rețelelor seismice de monitorizare, precum și creșterea exponențială a resurselor de calcul, oferă oportunitatea de a explora sursele seismice la noi scări de timp și frecventa, îmbunătățind semnificativ nivelul de detecție. Acest lucru necesită însă existența unor metode (automate) avansate. Odată cu disponibilitatea metodelor numerice avansate precum și a resurselor de calcul, acum este momentul cel mai oportun de a aborda aceste probleme. Proiectul își propune sa dezvolte un nou cadru de evaluare și comunicare a hazardului seismic și sa aducă un aport în înțelegerea proceselor de eliberare a energiei seismice la scări multiple, asociate diferitelor zone active tectonic din România. Obiectivul proiectului este de a realiza un sistem automat de monitorizare de ultima generatie bazat pe cea mai noua metodologie de detectare, localizare și caracterizare a surselor seismice. Va fi primul sistem dezvoltat în România care sa aplice un algoritm automat de procesare a volumelor mari de date seismologice. Proiectul va avea implicații importante în înțelegerea potențialului seismogenic ce caracterizează faliile active și contactul plăcilor, precum și în estimarea hazardului seismic pentru regiunile active tectonic. Totodată, proiectul va oferi șansa unei echipe de tineri cercetători de a contribui la dezvoltarea unei direcții noi de cercetare, acumulând experiență și autonomie în cercetare.

EENSANE - Zgomot versus semnal: Imagistica seismica de frontiera in Estul Europei
Perioada: 2021-2024
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Laura Petrescu

Proiectul EENSANE (East EuropeaN Seismic Ambient NoisE) are ca scop transformarea stațiilor seismice în cutremure virtuale folosind tehnici complexe de procesare a zgomotului seismic. Aceste cutremure virtuale, construite exclusiv din zgomot, vor servi pentru realizarea unor imagini tomografice de înaltă rezoluție ale platformei Est-Europene, nucleul continental Precambrian al Europei. Imaginile 3D conțin informații cheie privind modul de formare a continentelor în perioada Precambriana, când procesele moderne de subducție erau încă în stadiu incipient, cât și evoluția lor de-a lungul istoriei geologice a Europei și a Pământului.

SETTING - Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului - o platformă naţională pentru inovare
Perioada: 2021 (15 Ianuarie) - 2023 (30 Iunie)
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dragoş TATARU
Parteneri proiect: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GEOECOMAR)

Scop:
Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu.

Obiective Rezultate

1. asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile, disponibile la nivel național şi internațional;
2. dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date;
3. coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora.

1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului, dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).

2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizare pentru nevoile utilizatorilor.

3. O bază de metadate ce descriu în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Proiectul SETTING este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 3.943.497,65 RON
Din care cofinanțare FEDR: 3,154,798.12 RON (80%)
Cod MySMIS: 108206

Detalii

DETACHED - Sistem de alarmare la cutremure cu decizie descentralizată în fiecare nod
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Alexandru MĂRMUREANU

Proiectul DETACHED - Sistem de alarmare la cutremure cu decizie descentralizată în fiecare nod are ca scop crearea unui instrument robust/rezistent și versatil cu costuri reduse pentru utilizatori, cu implicații directe pentru societate și în gestionarea infrastructurilor critice, atenuarea riscurilor asociate cu fenomenele periculoase și reducerea pierderilor umane.

Detalii

PREVENT - Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Bogdan GRECU

PREVENT își propune să utilizeze cunoștințe bazate pe cercetare și tehnologii TIC pentru a dezvolta, testa și promova o platforma de servicii online de referință în care date în timp real (seismice, de mediu) sau alte tipuri de date să fie utilizate, ușor integrate, prelucrate folosind algoritmi de ultimă generație, de asemenea, în timp real, iar soluțiile de asistență decizională sa fie livrate pentru situatii de urgență, monitorizarea starii de sanatate a structurii și planificarea continuității afacerii, utilizând capabilități IoT.

Detalii

PhENOMeNAL - Platforma virtuală de colectare și analiză interactivă a datelor geofizice multidisciplinare
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: MOLDOVAN Iren-Adelina

Realizarea unei platforme geofizice integrată funcțională, care va oferi acces publicului la informații referitoare la: corelația temporală între seismicitatea globală, regională și națională, cataloage, hărți interactive și videoclipuri, date și hărți macroseismice ale cutremurelor românești moderate și mari recente și viitoare, câmpul geomagnetic înregistrat în ultimii douăzeci de ani la stațiile din interiorul și din afara zonei seismogene Vrancea, reprezentate ca diagrame temporale și corelate cu seismicitatea și furtunile magnetice.

Detalii

GUNDETECT - Sistem de identificare şi localizare prin aer şi sol a poziţiei gurilor de foc în câmpuri de tragere
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Constantin IONESCU

Proiectul GUNDETECT vizează o cercetare în domeniul tehnicilor, metodologiilor și instrumentației de monitorizare, achiziție și prelucrare a infrasunetelor. Are ca scop principal realizarea unei instalații pilot și a unor metode cu ajutorul cărora să poată fi detectate, localizate și identificate gurile de foc în câmpuri de tragere.

Detalii

Pre-Quake – Pregătirea pentru următorul cutremur major: explorarea noilor oportunități științifice
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Dragoș Toma-Danilă

Îmbunătățirea nivelului de pregătire din punct de vedere științific pentru un cutremur major, prin analiza modului în care noile tehnologii ne pot ajuta să înțelegem mai bine manifestarea fenomenului seismic și impactul acestuia asupra societății.

Detalii


SPEIGN - Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ
Perioada: 2020-2022
Coordonator proiect: S.C. Electrovâlcea S.R.L.
Coordonator partener: Toader Victorin (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului)

Proiectul își propune elaborarea și realizarea unui sistem complex pilot/prototip de prevenire a exploziilor și incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure majore pe care îl va valida in condiții relevante de funcționare.

Detalii

 

Program NUCLEU - MULTIRISC Cercetări multidisciplinare ale fenomenului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure
Perioada: 2019-2022
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Director proiect: Mircea Radulian

Proiectul vizează îmbunătățirea performanțelor sistemului de alarmare la cutremure prin utilizarea de noi metodologii de detecție și estimare a parametrilor sursei și extinderea acestuia la noi zone seismice, utilizarea datelor de înaltă precizie furnizate de sistemul GNSS în vederea reducerii riscului seismic, evaluarea geo‐hazardelor și exploatarea durabilă a geo‐resurselor prin estimarea parametrilor sursei seismice pentru cutremurele crustale și de adâncime, utilizând metode avansate de detecție și localizare a surselor seismice.INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu