INCDFP INFP
  Proiecte Internaţionale in Desfăşurare

EPOS - European Plate Observing System - Sustainability Phase
Perioada: 2020-2023
Coordonator proiect: Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - INGV, Italia (24 de parteneri)
Coordonator partener: Constantin Ionescu (INCDFP)

Sistemul European de Observare a Plăcilor - EPOS reprezintă un plan de intergrare pe termen lung de a crea o singură infrastructură, sustenabilă, permanentă a Științelor Pământului care să includă rețele geofizice de monitorizare, observatoare locale, laboratoare experimentale și analogice în Europa și integrarea datelor satelitare.

Detalii

ARISTOTLE - ENHSP Project All Risk Integrated System TOwards The hoListic Early-warning - European Natural Hazards Scientific Partnership
Perioada: 2020-2023
Coordonator proiect: INGV (Italy) / ZAMDT (Austria)
Coordonator partener: Dragoș Tătaru (INCDFP)

ARISTOTEL-ENHSP este un proiect finanțat de European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (EC DG-ECHO) conceput pentru crearea unui sistem flexibil și scalabil care oferă servicii multi-hazard la nivel mondial Centrului de Coordonare a Răspunsului în Situații de Urgență (ERCC) și al unui grup de experți în domeniul meteorologiei și geofizicii Europei care să sprijine ERCC în ceea ce privește evaluările în situații de criză.

Detalii

AGITHAR- Accelerating Global science In Tsunami HAzard and Risk analysis
Perioada: 2019-2023
Coordonator partener: Constantin Ionescu (INCDFP)

Tsunamiurile mari sunt evenimente cu frecvență redusă, dar cu potențial impact foarte mare, care pot provoca un număr extrem de mare de victime, precum și pierderi economice majore, fapt demonstrat de tsunamiul din Sumatra-Andaman din decembrie 2004 și cel din Japonia din martie 2011.

În ambele cazuri, amploarea dezastrului real a depășit cu mult pe cea anticipată.

Unul din motivele pentru potentialul de risc subestimat poate fi identificat prin lipsa unor metode, riguroase, ferme și standardizate de analiză a hazardurilor și risculor și a incertitudinilor asociate.

Deși în trecut a fost propus și utilizat un număr mare de metode probabilistice și deterministe, un process de consolidare este întârziat și va necesita reunirea experților din diverse domenii științifice implicate în analiza hazardului și riscului de tsunami.

AGITHAR este o rețea menită să îmbunătățească, să standardizeze și să promoveze cercetarea în domeniul tsunami. Acesta utilizează instrumente COST (European Cooperation in Science & Technology) specifice - ateliere de lucru, rețele, schimburi de experți – pentru:

  • evaluarea abordărilor actuale în ceea ce privește analiza hazardului și riscului de tsunami și analizarea lor din punct de vedere cantitativ prin intermediul unor parametri și criterii comune;
  • determinarea lacunelor în ceea ce privește cunoașterea științifică, abordările metotologice și instrumentele pentru a realiza o analiză solidă a hazardului și riscului de tsunami într-o varietate de surse de tsunami, inclusiv cutremure, alunecări de teren, vulcani și fenomene meteorologice.
  • stabilirea și aprobarea celor mai bune practici si standarde pentru analiza probabilistică a hazardușui și riscului de tsunami, prin discuții cu un grup mare de practicieni;
  • Identificarea problemelor și provocărilor pentru orientarea viitoarelor cercetări;
  • Diseminarea cunoștințelor acumulate în rândul practicienilor șI utilizatorilor finali din domeniul hazardului și riscului.


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO