INCDFP INFP
  Laborator Seismologie şi Structura Litosferei

Laboratorul Seismologie si structura litosferei – realizează cercetări fundamentale și aplicative pentru înțelegerea factorilor declanșatori ai cutremurelor, a parametrilor acestora, a modului de propagare a undelor seismice, a efectelor locale, a nivelurilor de hazard și risc seismic

Principalele direcţii de cercetare științifică desfășurată în cadrul Departamentul de Cercetare-Dezvoltare Inovare în Științele Pământului constau în:

Studii avansate de seismicitate (inclusiv seismicitatea istorică) și macroseismicitate:

 • Domeniul seismologiei istorice constă în colectarea unei cantități mari de înregistrări istorice atât pentru cele mai puternice cutremure care controlează intensitățile maxime observate, cât și pentru acele cutremure care sunt importante în definirea unor zone seismogene specifice, dar pentru care avem informații putine;
 • Investigațiile macroseismice au fost efectuate pentru a defini câmpul macroseismic al cutremurelor crustale și subcrustale din România si pentru evaluarea efectelor macroseismice ale cutremurelor istorice si recente folosind ambele tipuri de date colectate: chestionare macroseismice online și clasice.

Fizica sursei seismice și propagarea undelor:

 • Modelarea sursei seismice este una dintre principalele activitati cu scopul pe termen lung de a construi un model fizic cantitativ pentru întregul proces seismic, incluzând acumularea de stres tectonic, nucleația ruperii, dinamica propagării și încetării ruperii;
 • Inversia formelor de undă seismice a fost aplicată folosind înregistrări locale și teleseismice pentru a determina parametrii sursei și mecanismul focal;
 • Modelarea transferului de stres a fost folosita pentru a înțelege modul în care evoluează ciclul seismic în regiunea Vrancea;
 • Studiul proprietăților sursei pentru secvențele de cutremure înregistrate în România si calcului funcțiilor Green empirice si constrângerea parametrilor de sursă;
 • Proprietățile de scalare a sursei seismice, gruparea seismicității și aliniamentele geometrice au fost investigate în corelație cu tectonica si geodinamica zonei;
 • Realizarea catalogului soluțiilor planului de falie.

Propagarea undelor seismice

 • Propagarea undelor seismice sunt principalul factor care controlează forma și amplitudinea mișcării seismice a solului așa cum este înregistrată la suprafața Pământului si de aceea modelarea propagării undelor seismice prin structuri tridimensionale complexe este una din provocările acceptate de Departamentul 100.

Structura și dinamica interiorului Pământului

 • Integrarea multiplelor aspecte ale fenomenelor seismice, de la procesele la scară mică (ruptură dinamică) la procesele la scară largă (tectonica la granița plăcilor);
 • În ultimii ani au fost propuse mai multe modele noi de seismotectonică în regiunea seismică Vrancea;
 • Alte studii s-au concentrat pe corelația dintre seismotectonică, mecanismul focar al cutremurului, structura crustei profunde în zonele active seismice din forpepul Carpaților, Dobrogea și partea de sud a depresiunii transilvănene;
 • S-au depus eforturi pentru a corela tiparele de seismicitate crustală cu morfologia defectelor active

Hazard seismic și la tsunami

 • Evaluarea hazardului seismic folosind abordări probabilistice și deterministe pentru toate sursele seismogene din România;
 • Determinarea legile de atenuare corespunzătoare cutremurelor din zonele seismogene din Romania în termeni de intensitate macroseismică și accelerație maximă a solului și s-au realizat relatii de conversie intensitate -PGA;
 • Realizarea graficelor de hazard si a hartilor de hazard seismic pentru intreg teritoriul Romaniei dar si pentru regiunile geografice dens populate și ulterior proiectarea obiectivelor strategice (baraje, centrale nucleare etc.);
 • Pe lângă cutremure, au fost studiate si alte geohazarde care prezintă amenințări severe pentru oameni, proprietate și mediul natural și construit: alunecări de teren, vulcani, avalanșe și tsunami si s-a evaluat hazardul la tsunami folosind o metoda combinata care imbina calculul hazardului seismic cu simularile de propagare si amplitudine a valurilor tsunami.

Prognoza cutremurelor

 • Zona seismogenă Vrancea este o zonă activă și un impact socio-economic sever, cu caracteristici seismotectonice extraordinare, seismicitate remarcabilă persistentă și recurentă, care prezintă o regularitate remarcabilă în apariția evenimentelor mari și precedata uneori de precursori seismici si geofizic
 • Au fost aplicați diferiți algoritmi statistici pe seismicitate, cum ar fi CN, metoda geostatistică, filtrele bayseiene si Wiemer pe eliberarea de energie pentru a gasi tipare de comportament utile in prognoza seismica determen lung si mediu;
 • Monitorizare campurilor geofizice (geomagnetică, electrică, electromagnetică VLF / LF, infrasonică etc) si geochimice (radon, co2, compozitia si caracteristicile apei din pututri de sonda) si identificarea tiparelor de comportament pentru gasirea unor precursori de termen scurt pentru cutremurele de adâncime intermediară din Vrancea.

Produsele și serviciile cele mai importante oferite sunt:

 • Hazard, microzonare și risc seismic prin elaborarea hărților de zonare seismică la nivel național și de microzonare seismică a zonelor dens populate, precum și prin elaborarea studiilor de amplasament pentru obiective strategice de importantă națională (centrale nucleare, baraje, obiective militare, drumuri, poduri, spitale, infrastructură de transport etc.);
 • Monitorizarea precursorilor seismici: câmp magnetic, electric, radio, infrasonic, bioseismic, geochimic – radon și CO2, aerosoli, etc si publicarea informatiei pe pagina GEOBS;
 • Rapoarte seismice și macroseismice pentru public și diferite instituții interesate (IGSU, ISI, DSU, PAID, companii de construcții civile și industriale, etc).

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu