INCDFP INFP
  Conducere

Dr. Ing. Constantin IONESCU

Director General

Ec. Gabriela BORLEANU

Director Economic

Dr. Ştefan Florin BĂLAN

Director Ştiinţific

  Consiliul de Administratie (CA)

Dr. Ing. Constantin IONESCU

Preşedinte CA, Director General INCDFP

Dr. Ştefan Florin BĂLAN

Presedinte Consiliu Ştiinţific INCDFP

Viorel Vulturescu

Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Marius Cătălin RIZEA

Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Elena Monica POP

Membru, Reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

Laurenţiu Lucian PETRESCU

Membru, Specialist, prof. univ. in cadrul Universitaţii din Bucureşti, Facultatea de Geologie si Geofizică

  Consiliul Stiintific

Dr. Ştefan Florin BĂLAN

CS Gr.I, Preşedinte

Dr. Daniela Ghica

CS Gr.II, Membru

Dr. Constantin IONESCU

CS Gr.I, Membru

Dr. Iren Adelina Moldovan

CS Gr.I, Membru

Dr. Mircea Radulian

CS Gr.I, Membru

Dr. Carmen Ortanza Cioflan

CS Gr.I, Secretar

Dr. Bogdan Grecu

CS Gr.I, Membru

  Comitetul Director

Dr. Ing. Constantin IONESCU

Director General

Dr. Ştefan Florin BĂLAN

Director Ştiinţific

Ec. Gabriela BORLEANU

Director Economic

Dr. Cristian NEAGOE

CS Gr.III, Membru

Dr. Daniela Ghica

CS Gr.II, Membru

Dr. Iren Adelina Moldovan

CS Gr.I, Membru

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • Înregistrare analogică de la Observatorul Seismic Muntele Rosu