INCDFP INFP
  Cariere
29.04.2024
SELECTIE PERSONAL PERIOADA DETERMINATA
INCDFP, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii de sistem nr. 22/31.07.2023 privind recrutarea si selectia personalului pe posturi in afara organigramei, aprobata prin Ordinul nr. 305/05.07.2021 emis de MCID, avand in vedere aprobarea cererii de finantare a proiectului Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimate - 7/16.11.2022, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr. PNRR-III-C9-2022 - I5, anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada determinata, cu fractiune de norma, a urmatoarelor posturi vacante in cadrul proiectului mentionat:
 • 1 posturi CS1 - expertiza in gestionarea (monitorizare, arhivare, prelucrare si interpretare) datelor grofizice si atmosferice, dezvoltare module software EWS in locatiile infrastructurilor critice;
 • 1 post CS2 - expertiza in analiza de microseismicitate, propagare unde seismice si discriminare evenimente naturale si induse;
 • 1 post CS3 - expertiza in analiza si prelucrarea datelor GNSS, monitorizarea si modelarea pattern-urilor climatice folosind datele GNSS, studii de prognoza meteo globala, de monitorizare a climei, de analiza a ionosferei, precum si studii seismologice;
 • 1 posturi CS - expertiza in gestionare si interpretare date seismice

Detalii complete - ANUNT

14.03.2024
SELECTIE PERSONAL
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea postului:
 • 1 post de Cercetător Științific gradul II în domeniul Ştiințele Pământului - Seismologie, Geologie și Geofizică

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii sunt afișate la sediul INCDFP din str. Călugăreni nr. 12, oraș Măgurele, jud. Ilfov și pe pagina web (www.infp.ro)
Dosarele de înscriere se depun la sediul INCDFP – Compartimentul Resurse Umane, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Informații suplimentare pot fi obținute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Anunt concurs ziar
Calendar
Descriere post

Actualizare 19.04.2024
Anunt selectie dosare
Rezultate


20.12.2023
SELECTIE PERSONAL
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea postului:
 • 1 post de Cercetător Științific în domeniul Fizica Pământului; - Geologie și Geofizică

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii sunt afișate la sediul INCDFP din str. Călugăreni nr. 12, oraș Măgurele, jud. Ilfov și pe pagina web (www.infp.ro)
Dosarele de înscriere se depun la sediul INCDFP – Compartimentul Resurse Umane, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Informații suplimentare pot fi obținute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Regulament concurs
Metodologie
Descriere post CS
Calendar concurs

Actualizare 23.01.2024
Anunt selectie dosare

Actualizare 29.01.2024
Rezultate

Actualizare 31.01.2024
Rezultate finale


08.12.2023
SELECTIE PERSONAL
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • 2 posturi de Cercetător Științific în domeniul Geofizică;
 • 1 post de Cercetător Științific în domeniul Fizica Pământului;

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii sunt afișate la sediul INCDFP din str. Călugăreni nr. 12, oraș Măgurele, jud. Ilfov și pe pagina web (www.infp.ro)
Dosarele de înscriere se depun la sediul INCDFP – Compartimentul Resurse Umane, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Informații suplimentare pot fi obținute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Anunt ziar
Regulament concurs
Metodologie
Descriere post CS in domeniul Fizica Pamantului
Descriere post CS in domeniul Geofizica
Calendar concurs

Actualizare 10.01.2024
Anunt selectie dosare

Actualizare 16.01.2024
Rezultate

Actualizare 22.01.2024
Rezultate finale


16.11.2023
SELECTIE PERSONAL
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea:
 • 1 post de ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ în domeniul Fizica Pământului (Seismologie) și a Atmosferei, în cadrul Laboratorului 300 – Centrul Național de Date (CND).

Condițiile de concurs și actele necesare înscrierii sunt afișate la sediul INCDFP din str. Călugăreni nr. 12, oraș Măgurele, jud. Ilfov și pe pagina web (www.infp.ro)
Dosarele de înscriere se depun la sediul INCDFP – Compartimentul Resurse Umane, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Informații suplimentare pot fi obținute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Anunt ziar
Regulament concurs
Descriere post
Calendar concurs

Actualizare 18.12.2023
Anunt selectie dosare

Actualizare 21.12.2023
Rezultate


16.08.2023
SELECTIE PERSONAL
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI (INCDFP), cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr.12, județul Ilfov, CP 077125, tel./fax 0214050670/0214050673, nr. Oficiul Național Registrul Comerțului J23/928/2002, CUI 5495458, organizează selecție de personal pentru următoarele posturi:
 • Inginer IT, întreținere și administrare sistem IT;
 • Inginer programator, instalare programe, dezvoltare de aplicații pentru utilizarea programelor utilizate;
 • Inginer electronist;
 • Electronist;
 • Technician analiză de date;
 • Muncitor.

Dosarele se depun la secretariatul INCDFP sau se pot transmite pe adresa de email: secretariat@infp.ro până la data de 31.08.2023 și trebuie să conțină:
 • CV candidat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copie xerox după diloma de absolvire a ultimei forme de învățământ sau specializare în domeniu;

Rezultatele evaluării dosarelor, precum și data de susținere a probei de interviu preliminar, se vor comunica în data de 04.09.2023
03.01.2023
SELECTIE PERSONAL
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu sediul in orasul Magurele nr. 12, judetul Ilfov, cod postal 077125, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 1 post de Inginer dezvoltare tehnologica - IDT cu experienta de inginer de sistem software - la sediul central din Magurele, Ilfov
 • 1 post de Inginer in domeniul de Stiinte ingineresti aplicate - la sediul central din Magurele, Ilfov
Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii sunt afisate la sediul INCDFP din str. Calugareni nr. 12, oras Magurele, jud. Ilfov si pe pagina web ( www.infp.ro ).

Dosarele de inscriere se depun la sediul INCDFP - Compartimentul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului pentru postul de Inginer dezvoltare tehnologica si in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului pentru postul de Inginer.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021/405.06.70 int. 144.

Anunt concurs
Calendar IDT
Calendar Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate
Regulament - IDT
Regulament - Inginer
Fisa postului - IDT
Fisa postului - Inginer
Tematica de concurs - IDT
Tematica de concurs - Inginer

Actualizare 18.01.2023
Anunt selectie dosare pentru concursul de Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 25.01.2023
Rezultat concurs Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 27.01.2023
Rezultat final Inginer in domeniul Stiinte ingineresti aplicate

Actualizare 03.02.2023
Anunt selectie dosare pentru concursul de IDT

Actualizare 09.02.2023
Rezultat concurs IDT

Actualizare 13.02.2023
Rezultat final concurs IDT


NOTĂ: Dosarele de inscriere la concurs se depun 1 exemplar in format letric si 1 exemplar in format digital pe suport USB.

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO