INCDFP INFP
  Laborator Seismologie Inginerească

DIRECŢII DE CERCETARE ŞTIINTIFICĂ:

Seismologie inginerească:

 • Evidenţierea efectelor neliniare ale comportării rocilor degradate (pământuri) la cutremure; studii experimentale pe coloanele rezonante;
 • Studii teoretice de seismologie inginerească (efectele neliniare în interacţiunea teren-structura, comportamentul parametrilor spectrali ai sistemului sol-structură în timpul cutremurelor puternice);
 • Studii de îmbunătăţire a normelor de proiectare antiseismică;
 • Aplicaţii inginereşti de evaluare a hazardului şi de reducere a riscului seismic a zonelor dens populate

Hazard seismic la nivel regional și local (microzonare):

 • Îmbunătățirea/completarea studiilor de microzonare referitoare la zona Metropolitană București și a altor zone din țară;
 • Participarea la realizarea de standarde în domeniul zonării (harta hazardului seismic a teritoriului românesc) și microzonării seismice (hazardul seismic local) a localităților dens populate;
 • Evidențierea potențialului seismic distructiv al cutremurelor mari vrâncene în marile localități urbane.

Efecte locale evaluate în termen de răspuns seismic al masivului de pământ; caracterizarea severității mișcării solului într-o locație determinată;

Elaborarea de studii și cercetări de amplasament seismic pentru obiective de importanță națională;

Studii de risc seismic pentru arii urbane, structuri industriale şi reţele de transport.

Poduse și servicii:

Proiecte în desfăşurare conduse de membrii Laboratorului 400:

 • Naţionale: “Pre-Quake – Pregătirea pentru următorul cutremur major: explorarea noilor oportunități științifice”; https://prequake.infp.ro/
 • Internaţionale: “TURNkey - Towards more Earthquake - resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions”; https://earthquake-turnkey.eu/

Proiecte naţionale recente finalizate:

Proiect RO-RISK "Risks evaluation at national scale"

Objectives:

 • to conduct an initial assessment of disaster risk at the national level, in terms of impact on the safety of citizens and the social, economic and environmental, based on tools and an unified methodological framework.
 • to bring direct and indirect benefits to all public administration, knowledge of risks faced by communities, thus resulting in an update and an increased quality of plans to prevent and respond to emergencies generated by the event types risks.

The project results will underpin policy decisions aimed at reducing disaster risk and therefore increase the safety of citizens:

 • An unified methodology for risk evaluation
 • A national data base with input data
 • Maps (national level) for 9 types of risks
 • Emergency Reaction/Intervention capacity assessment
 • update and increase quality of plans to prevent and respond to emergencies generated by the event s types

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO