INCDFP INFP
  Proiecte Internaţionale Finalizate

AGITHAR- Accelerating Global science In Tsunami HAzard and Risk analysis
Perioada: 2019-2023
Coordonator partener: Constantin Ionescu (INCDFP)

Tsunamiurile mari sunt evenimente cu frecvență redusă, dar cu potențial impact foarte mare, care pot provoca un număr extrem de mare de victime, precum și pierderi economice majore, fapt demonstrat de tsunamiul din Sumatra-Andaman din decembrie 2004 și cel din Japonia din martie 2011.

În ambele cazuri, amploarea dezastrului real a depășit cu mult pe cea anticipată.

Unul din motivele pentru potentialul de risc subestimat poate fi identificat prin lipsa unor metode, riguroase, ferme și standardizate de analiză a hazardurilor și risculor și a incertitudinilor asociate.

Deși în trecut a fost propus și utilizat un număr mare de metode probabilistice și deterministe, un process de consolidare este întârziat și va necesita reunirea experților din diverse domenii științifice implicate în analiza hazardului și riscului de tsunami.

AGITHAR este o rețea menită să îmbunătățească, să standardizeze și să promoveze cercetarea în domeniul tsunami. Acesta utilizează instrumente COST (European Cooperation in Science & Technology) specifice - ateliere de lucru, rețele, schimburi de experți – pentru:

  • evaluarea abordărilor actuale în ceea ce privește analiza hazardului și riscului de tsunami și analizarea lor din punct de vedere cantitativ prin intermediul unor parametri și criterii comune;
  • determinarea lacunelor în ceea ce privește cunoașterea științifică, abordările metotologice și instrumentele pentru a realiza o analiză solidă a hazardului și riscului de tsunami într-o varietate de surse de tsunami, inclusiv cutremure, alunecări de teren, vulcani și fenomene meteorologice.
  • stabilirea și aprobarea celor mai bune practici si standarde pentru analiza probabilistică a hazardușui și riscului de tsunami, prin discuții cu un grup mare de practicieni;
  • Identificarea problemelor și provocărilor pentru orientarea viitoarelor cercetări;
  • Diseminarea cunoștințelor acumulate în rândul practicienilor șI utilizatorilor finali din domeniul hazardului și riscului.

TURNkey - Towards more Earthquake - resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions
Perioada: 2018-2022
Coordonator proiect: Stiftelsen Norsar, Norvegia (21 de parteneri)
Coordonator partener: Florin Bălan (INCDFP)

TURNkey este un proiect finanțat de UE în cadrul H2020 – SC5 – 2018 – 2 apel, Acțiune RIA – Acţiune de cercetare și inovare. Obiectivul general al TURNkey este de a contribui la reducerea riscului seismic, prin reducerea pierderilor economice și sociale viitoare din Europa și atenuarea consecințelor directe și indirecte ale cutremurelor.

Detalii

DoReMi-RO - Noaptea Europeană a Cercetătorilor, Doing Research Midnight in ROmania
Perioada: 2020-2021
Coordonator proiect: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Coordonator partener: Dragoș Tătaru (INCDFP)

La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană a Cercetătorilor se înscrie în seria Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie din proiectul cadru Horizon 2020. Promovat de Comisia Europeană, proiectul se adresează minţilor curioase, de la entuziaşti la sceptici, oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative.

Detalii

STIM - Schools Tune into Mars
Perioada: 2018-2021
Coordonator proiect: Lycée International de Valbonne, France (4 parteneri)
Coordonator partener: Dragoș Tătaru (INCDFP)

Schools Tune Into Mars - STIM este un proiect finanțat prin programul Erasmus+ și coordonat de Lycée International de Valbonne (LIV) în colaborare cu EUN Partnership AISBL, the Asociacion Espanola para la Ensenanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) și Institutul Național pentru Fizica Pământului (NIEP). STIM reunește o rețea de școli și organizații interesate de educația spațială și de studiile legate de planeta Marte.

Detalii

SERA - Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe
Perioada: 2017-2020
Coordonator proiect: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETH (31 de parteneri)
Coordonator partener: Carmen CIOFLAN (INCDFP)

SERA este un proiect susținut de programul Orizont 2020 care răspunde priorităților identificate în cadrul temei INFRAIA-01-2016-2017 "Integrarea activităților pentru comunitățile avansate". SERA are ca obiectiv reducerea riscului seismic pe baza proiectelor inovatoare de cercetare și dezvoltare și va îmbunătăți, în mod semnificativ, accesul la date, servicii și infrastructuri de cercetare pentru oamenii de știință și alți specialiști.

Detalii

Proiect ESNET
http://esnet.infp.ro/

Proiect DACEA
http://quakeinfo.infp.ro/ro/

DACEA Sistem de alerta in caz de cutremure pentru regiunea transfrontaliera Romania – Bulgaria/(DACEA)
Perioada: 2010-2013
Director proiect: Marmureanu Gheorghe
Parteneri: INGGG-Bulgaria, ISU Oltenia Dolj, ADM Bulgaria, FDLC

MARINE GEOHAZARD – Elaborararea si implementarea componentelor cheie, de baza,ale unui sistem de avertizare in timp real, pentru geohazarde marine de risc pentru zona de coasta romano-bulgara a Marii Negre
Perioada: 2010-2013
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: GEOECOMAR (Institutie coordonatoare de proiect), IO-BAS Bulgaria, IG-BAS Bulgaria

Proiect ASTARTE
Perioada: 2013-2016
Director proiect: Ionescu Constantin
http://astarte-ro.infp.ro/

SHARE -Armonizarea hazardului seismic in Europa
Perioada: 2009-2012
Director proiect: Radulian Mircea
Parteneri: Consortiu international 18 Institutii

SCP – Sistem temporar de monitorizare seismica utilizand statii de banda larga in Carpati de Sud
Perioada: 2009-2012
Director proiect: Ionescu Constantin
Parteneri: Universitatea din Leeds, Marea Britanie

Unified seismic hazard mapping for the territory of Romania, Bulgaria, Serbia and Republic Macedonia
Perioada: 2009 – 2010
Director proiect: M. Radulian
Parteneri: Bulgaria, Italia, Macedonia, Romania, Serbia

Network of Research Infrastructures for European Seismology – NERIES
Perioada: 2006 – 2010
Directori proiect: D. Giardini / C. Ionescu
Parteneri: Consortium 25 institutii

Participarea Romaniei la activitatile din cadrul CTBTO in vederea respectarii Tratatului de Interzicere Totala a Experientelor Nucleare
Perioada: 1999 – 2010
Parteneri: CTBTO

Deterministic seismic hazard analysis and zonation of the territory of Romania, Bulgaria and Serbia
Perioada: 2008 – 2009
Parteneri: CEI
Director proiect: M. Radulian
Parteneri: Bulgaria, Italia, Romania, Serbia

A Collaborative South East Europe Seismic Network (CoSEESNet): Towards Early Warning System and Real Time Seismic Monitoring in South East Europe
Perioada: 2007 – 2009
Directori proeict: Nicos Melis / Ionescu C.
Parteneri: Albania, Bulgaria, Muntenegru, Romania, Serbia

Monitoring Crustal deformation in West-Central Bulgaria and Northern Greece using the Global Positioning System http://www.gein.noa.gr/gps.html
Perioada: 2006 – 2009
Directori proiect: A. Ganas (NOA – Atena) / M. Radulian
Parteneri: National Observatory – Athens, Bulgarian Academy of Science, Aristotel Univ. of Thessaloniki, Metrisys Ltd. – Sofia

Seismic Early Warning for Europe – SAFER
Perioada: 2006 – 2009
Directori proiect: J. Zschau / G. Marmureanu
Parteneri: Consortium 16 institutii

Renewal and expansion of high academic teaching and advanced infrastructure for analysis of satellite geodetic data in Romania
Perioada: 2006 – 2009
Directori proiect: Dach Rolf / L. Munteanu
Parteneri: Astronomisches Institut Universität – Berna, INCDFP, FGG – Univ. Bucuresti

Progress on seismic and geotectonic modeling across CEI territory and implications on preventing and mitigating seismic risk
Perioada: 2007 – 2008
Director proiect: M. Radulian
Parteneri: 9 tari

Site-effect analyses for the earthquake-endangered metropolis Bucharest, Romania
Perioada: 2006 – 2008
Directori proiect: J. Ritter / S.F. Balan
Partener: Inst. Geofizica – Karlsruhe

The enhancement of the station Bucovina (BURAR) for signal detection and seismic phase identification at regional and teleseismic monitoring
Perioada: 2006 – 2008
Director proiect: M. Popa
Parteneri: AFTAC – SUA, INCDFP

Balkan Geohazard Assessment and Map
Perioada: 2007 – 2008
Director proiect: M. Radulian
Parteneri: Albania, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Romania, Serbia

Strong Earthquakes: A Challenge for Geosciences and Civil Engineering http://www-sfb461.physik.uni-karlsruhe.de/
Perioada: 1996 – 2007
Directori proiect: F. Wenzel / D. Enescu
Parteneri: Inst. Geofizica Karlsruhe, Universitatea Bucuresti, Inst. Geodinamica, Academia Romana, INCERC

Towards Earthquake Early Warning and Rapid Response Systems for Athens & Bucharest
Perioada: 2005 – 2007
Directori proiect: Makropoulos C. / Ionescu C.

Saving and Studying the Seismograms of the strongest Euro-Mediterranean Earthquakes (EUROSEISMOS)
Perioada: 2002 – 200
Director proiect: Oros Eugen (RO)

Seismic Attenuation and Anisotropy in the Carpathians and Adjacent Basins: Upper Mantle Role in the Last Stages of Tethyan Closure
Perioada: 2004 – 2006
Director proiect: J. Knapp / M. Radulian
Parteneri: Univ. North Caroline, Univ. Bucuresti

Novel optical devices and techniques for seismic activity detection and measurement
Perioada: 2002 - 2005
Director proiect: E. Smeu / M. Radulian
Parteneri: Politehnica Bucuresti, Univ.Canterbury Vibrometric Oy Cosma

Mediterranean European Rapid Earthquakes Data Information and Archiving Network http://www.orfeus-eu.org/meredian/meredian.htm
Perioada: 2000 – 2005
Directori proiect: Torild Van Eck / Ionescu C.
Parteneri: Consortium 18 institutii

URban Seismology (URS)
Perioada: 2003 – 2004
Directori proiect: J. Ritter / G. Marmureanu
Parteneri: Inst. Geofizica – Karlsruhe, INCDFP Univ. Bucuresti

CALIXTO – Seismic Tomography in the Vrancea Region, Romania
Perioada: 2002 – 2004
Directori proiect: E. Kissling / M. Radulian
Parteneri: Inst. Geofizica – Zurich, Univ. Bucuresti

Impact of Vrancea Earthquakes on the Security of Bucharest and other Adjacent Urban Areas (Ground Motion Modelling and Intermediate-Term Prediction)
Perioada: 2000 – 2004
Directori proiect: G. F. Panza / M. Radulian
Parteneri: Italia, Romania, Rusia

Seismic safety of urban areas: ground motion modelling and intermediate-term earthquake prediction
Perioada: 1999 – 2004
Directori proiect: G.F. Panza / M. Radulian
Parteneri: Italia, Bulgaria, Croatia, Romania, Russia, Slovenia

Structure of the Earth’s lithosphere beneath Vrancea area, Romania, from seismic-refraction investigation and tomopgraphy inversion
Perioada: 2002 – 2003
Directori proiect: F. Wenzel / A. Bala
Parteneri: Inst. Geofizica Karlsruhe, INCDFP

Improving the networking of the Romanian institutes for physics and their uplink connectivity to the Internet
Perioada: 2001 – 2001
Directori proiect: K. P. Bonjer / A. Bala
Parteneri: Inst. Geofizica – Karlsruhe, INCDFP

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO