INCDFP INFP
  Laborator Seismologie şi Structura Litosferei

Laboratorul Seismologie și structura litosferei realizează cercetări fundamentale și aplicative pentru înțelegerea factorilor declanșatori ai cutremurelor și parametrilor acestora, a modului de propagare a undelor seismice, efectelor locale și a nivelurilor de hazard și risc seismic și la tsunami, dar și a modurilor de reducere a vulnerabilității seismice și creștere a rezilienței.

Direcţii de cercetare științifică:

Studii avansate de seismicitate (inclusiv seismicitatea istorică) și macroseismicitate

 • studiul magnitudinii de completitudine și a parametrilor seismicități;
 • investigații macroseimice ale cutremurelor crustale și subcrustale și evaluarea efectelor acestora;
 • redefinirea surselor seismogene atat pe teritoriul României cât și în Marea Neagră;
 • revizuirea parametrilor din catalogul Romplus: aplicarea tehnicilor de localizare în grup, diferenţe duble, cross-corelaţie;
 • studiul secvențelor seismice;

Fizica sursei seismice și propagarea undelor seismice

 • modelarea sursei seismice;
 • determinarea parametrilor sursei și a mecanismului focal, aplicând inversia formelor de undă;
 • modelarea transferului de stres;
 • studiul proprietăților sursei pentru secvențele de cutremure înregistrate în România;
 • realizarea catalogului soluțiilor planului de falie;
 • modelarea propagării undelor seismice prin structuri tridimensionale.

Structura și dinamica interiorului Pământului

 • crearea de noi modele de seismotectonică în Romania;
 • studii legate de structura litosferei în România, până la adâncimea Moho;
 • analiza seismicitatii crustale în corelaţie cu seismotectonica și evaluarea proprietăților dinamice ale crustei prin interpretarea mișcărilor crustale recente;

Hazard seismic, la tsunami și alunecări de teren

 • evaluarea hazardului seismic folosind abordări probabilistice și deterministe pentru toate sursele seismogene din România;
 • realizarea graficelor de hazard și a hărților de hazard seismic pentru întreg teritoriul României dar și pentru regiunile geografice dens populate și proiectarea obiectivelor strategice (baraje, centrale nucleare etc.);
 • studiul altor geohazarde care prezintă amenințări severe pentru oameni, construcții și mediul natural: alunecări de teren, vulcani, avalanșe și tsunami și evaluarea hazardului la tsunami folosind o metodă combinată care îmbină calculul hazardului seismic cu simulările de propagare și amplitudine a valurilor tsunami.

Prognoza cutremurelor

 • studiul anumitor tipare de comportament utile în prognoza seismică pe termen lung și mediu, folosind algoritmi statistici pe seismicitate;
 • monitorizarea câmpurilor geofizice și geochimice și identificarea tiparelor de comportament pentru găsirea unor precursori de termen scurt pentru cutremurele de adâncime intermediară din Vrancea;
 • analiza statistică a modelelor de seismicitate (seismic patterns) aplicate pe colective unitare și complete de date seismice;
 • urmarirea variatiei in timp a vitezelor de propagare a undelor seismic (VP si VS);
 • studiul propagării undelor radio VLF/LF, în corelație cu vremea spațială și fenomenele tectonice;

Produse și servicii:

 • Studii de seismicitate: parametrii seismicitatii (b, Mc, energie seismica) harti de seismicitate etc.
 • Hazard și microzonare seismică: elaborare de hărți de hazard și macrozonare seismică la nivel național și de microzonare seismică a zonelor dens populate; elaborare de studii de amplasament pentru obiective strategice de importanță națională (centrale nucleare, baraje, obiective militare, drumuri, poduri, spitale, infrastructură de transport etc.);

 • Monitorizarea precursorilor seismici - câmp magnetic, electric, radio, infrasonic, bioseismic, geochimic – radon și CO2, aerosoli, etc. și publicarea informației pe pagina GEOBS;
 • Rapoarte seismice și macroseismice - pentru public și diferite instituții interesate, precum IGSU, ISI, DSU, PAID, companii de construcții civile și industriale, etc.

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO