INCDFP INFP
  COVID 19

Instrucțiuni privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus - COVID 19

Accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta sediului INCDFP, este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării. Certificatul digital al UE privind COVID-19 se verifica prin scanare la intrarea în sediul INCDFP, de către personalul propriu.

În cazul cetățenilor străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, accesul se va face prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.

La intrarea în instituție fiecare angajat/persoană va proceda la verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37 grade C.

Dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse cu care intrați în contact și evitarea aglomerării de personal în birouri.

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând link-ul: https://certificat-covid.gov.ro/login


Purtarea măștii de protecție este obligatorie la locul de muncă.

Protejați-vă, evitați contactul direct!


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO