INCDFP INFP
  Descriere
Istoric

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP este succesorul instituțiilor de cercetare care au avut ca scop studiul cutremurelor.

În anul 1895 a fost înființată prima stație seismică din România, în cadrul Institutului Meteorologic din București.

Instituțiile care s-au ocupat de cercetări în domeniul fizicii Pământului au fost, în ordine: Centrul de Cercetări Geofizice (CCG) al Academiei Române (1961-1970), urmat de Institutul de Geofizică Aplicată (1970-1974) și Institutul de Geologie și Geofizică (IGG, 1974-1977), ambele aparținând Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.

În februarie 1977, a luat fiinţă Centrul pentru Fizica Pământului (CFP) prin comasarea Departamentului de Seismologie din cadrul Institutului de Geologie şi Geofizică al României cu laboratorul de Geodinamică din cadrul Academiei Române.

În 1994 Centrul pentru Fizica Pământului (CFP) a fost transformat în Institutul Naţional pentru Fizica Pământului - INFP, iar în 1996, a devenit Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP.

INCDFP este în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, activitatea institutului fiind reglementată de o serie de acte normative.

Vezi actele normative

Structură

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului desfășoară activități de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul Fizicii Pământului, în general, şi al seismologiei în principal.

Cercetarea științifică în cadrul institutului este structurată pe cinci laboratoare:

Laboratorul Seismologie și structura litosferei - realizează cercetări fundamentale și aplicative pentru înțelegerea factorilor declanșatori ai cutremurelor, a parametrilor acestora, a modului de propagare a undelor seismice, a efectelor locale, a nivelurilor de hazard și risc seismic și la tsunami.

 • Studii avansate de seismicitate (inclusiv seismicitatea istorică) și macroseismicitate
 • Fizica sursei seismice
 • Propagarea undelor seismice
 • Structura și dinamica interiorului Pământului
 • Evaluarea hazardului seismic și la tsunami
 • Prognoza cutremurelor
Laboratorul Rețea Seismică Națională - RSN
 • se ocupă cu instalarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor, transmiterea, colectarea și arhivarea datelor seismice, monitorizarea seismică permanentă a teritoriului și de informarea factorilor de decizie cu privire la parametrii cutremurelor;
 • asigură schimbul de date cu centrele internaționale de seismologie și face parte din infrastructurile mari de cercetare științifică avute în vedere de Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI), dar și din infrastructura de cercetare European Plate Observing System (EPOS);
Laboratorul Centrul Național de Date - CND
 • asigurară arhivarea datelor seismice și participarea tehnică a României la monitorizarea seismologică globală, în sprijinul verificării respectării Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty), prin intermediul staţiei seismologice Muntele Roșu (MLR) şi al Centrului Național de Date (ROM CND);
 • elaborează buletinele seismice revizuite, generează și actualizează Catalogul oficial al cutremurelor înregistrate pe teritoriul României – ROMPLUS;
 • asigură monitorizarea surselor de infrasunete prin prelucrarea şi analiza datelor înregistrate de staţiile acustice româneşti (BURARI 3 şi IPLOR).
Laboratorul Seismologie Inginerească

Activitatea în cadrul laboratorului de seismologie inginerească se axează pe cercetări fundamentale și aplicative referitoare la:

 • Seismologie inginerească;
 • Hazard seismic la nivel regional şi local (microzonare);
 • Mecanica şi dinamica neliniară a rocilor degradate (pământuri) în timpul cutremurelor puternice. Studii experimentale pe coloanele rezonante;
 • Efecte locale evaluate în termen de răspuns seismic al masivului de pământ;
 • Dezvoltarea şi implementarea seismologiei neliniare în aplicaţiile inginereşti de evaluare a hazardului şi de reducere a riscului seismic a zonelor dens populate;
 • Elaborarea de studii și cercetări de amplasament seismic pentru centrale nuclearoelectrice şi pentru alte obiective de importanță națională (baraje, construcţii militare, poduri, spitale etc.);
 • Studii de risc seismic pentru arii urbane, structuri industriale şi reţele de transport.
Labortatorul Geofizica Aplicată, Prevenire și Educare

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO