INCDFP INFP
  MONITORIZAREA SEISMICĂ A STRUCTURILOR

Pe baza datelor de la senzorii seismici instalați în structuri se poate evalua rapid răspunsul acestora la cutremur. INFP oferă soluții complete pentru implementarea unui sistem cu acest scop.

Caracteristici

 • INFP oferă soluții tehnice și de expertiză pentru instalarea stațiilor seismice pe structuri (precum clădiri civile și industriale, baraje, poduri) dar și în câmp liber și implementarea unui sistem de achiziție, procesare și interpretare a datelor în timp real.
 • Un astfel de sistem dedicat monitorizării structurale poate avea următoarele capabilități:
  • determinarea caracteristicilor dinamice ale clădirii (frecvența proprie, amortizarea) și urmărirea evoluției în timp a acestor parametri;
  • calculul rapid al parametrilor de interes ingineresc pentru clădire: serii de timp pentru accelerații, viteze și deplasări sau valori maxime ale acestora (PGA, PGV și PGD), spectre de răspuns, spectre Fourier și rapoarte spectrale, CAV, Intensitate Arias sau Housner etc.;
  • înregistrarea și analiza vibrațiilor produse de un eveniment seismic cât și a celor ambientale;
  • validarea și completarea datelor înregistrate cu ajutorul datelor din cadrul Rețelei Seismice Naționale.
 • Sistemul oferă acces la pagini dedicate monitorizării clădirii, unde se poate verifica în timp real funcționarea sistemului și datele înregistrate.
 • Se poate opta pentru monitorizare permanentă sau temporară (cu ajutorul senzorilor mobili, pentru o analiză bazată pe vibrații ambientale).


Exemple de accelerometre folosite de INFP pentru monitorizare structurală: Etna2 (Kinemetrics) sau 4D (RasperryShake).


Pachete de date înregistrate în timp real, trimise către serverele Centrului Național de Date; pentru achiziție și procesare a datelor sistemul furnizat poate utiliza softuri consacrate în seismologie precum Seiscomp sau Antelope, împreună cu module de monitorizare structurală precum SHARD, BIGHORN sau module particularizate de către INFP.

Exemple de aplicații

 • Sistemul de monitorizare structurală facilitează evaluarea post-seism mult mai rapidă și mai precisă a structurii, oferind suport în decizii legate de siguranța locuirii și continuitatea afacerilor.
 • Sistemul este foarte util inginerilor proiectanți pentru urmărirea comportării în timp a structurilor și recomandarea acțiunilor privind consolidarea seismică.
 • În cazul structurilor consolidate seismic, sistemul poate valida îmbunătățirile aduse răspunsului seismic.
 • În cazul echipării structurilor cu sisteme de protecție seismică (izolarea bazei, amortizori seismici), sistemul facilitează evaluarea performanței acestora.
 • Soluțiile oferite sunt conforme cu cerințele privind instrumentarea seismică din Anexa A.4. a Codului de Proiectare Seismică P100-1/2013, cât și cu Art. 50 din Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgență specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren din 2005, aprobat prin OUG 1995/ 2005 (MTCT) și OUG 1160/2006 (MAI).
Experiență în domeniu

 • Sistemul a fost deja implementat de INFP în 6 clădiri:
  • Clădirea Victor Slăvescu, unul din sediile ASE, având amortizori seismici (București) - sistem implementat din 2011
  • Blocul Turn al Institutului pentru Fizică Atomică (Măgurele, Ilfov) - din 2013
  • Arcul de Triumf (București), monument istoric, clădire consolidată având bază izolată - din 2016
  • Hotel Unirea (Focșani, Vrancea) - din 2016
  • Primăria Generală a Capitalei (București), având amortizori seismici - din 2017
  • Teatrul Nottara (București) - între 2017 și 2020
 • În cadrul Proiectului TURNkey (2019 - 2022), finanțat de către Uniunea Europeană, INFP contribuie, alături de partenerii externi, la dezvoltarea unei platforme inovative dedicate monitorizării structurale, utilizând senzori low-cost de tip Raspberry Shake 4D. Aceștia au fost instalați în 2020 în 5 clădiri din București cu tipologii reprezentative. Platforma va putea fi utilizată și de alți beneficiari, INFP oferind expertiză în conectarea la aceasta.
 • În cadrul Proiectului PREVENT (2019 - 2022) se dezvoltă de către INFP un sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile. Acesta utilizează date în timp real (seismice, de mediu) sau alte tipuri de date de la senzori instalați în sau lângă clădiri și le integrează într-o platformă online pentru vizualizarea și procesarea în timp real a datelor, folosind algoritmi de nouă generație în monitorizare structurală. Platforma oferă asistență decizională în situații de urgență, în planificarea continuității afacerii și în monitorizarea stării de sănătate a structurii, utilizând capabilități IoT.

Contribuția științifică a INFP în domeniu

 • Grecu, B., Borleanu, F., Tiganescu, A., Poiata, N., Dinescu, R., and Tataru, D. (2021) The effect of 2020 COVID-19 lockdown measures on seismic noise recorded in Romania, Solid Earth, 12, 2351-2368, https://doi.org/10.5194/se-12-2351-2021
 • Tiganescu A., Toma-Danila D., Grecu B., Craifaleanu I-G., Balan S.F., Dragomir C.S. (2021) Current status and perspectives on seismic monitoring of structures and rapid seismic loss estimation in Romania, Proceedings of the 1st Croatian Conference on Earthquake Engineering (1CroCEE), 22-24 March 2021, Zagreb, Croatia, https://doi.org/10.5592/CO/1CroCEE.2021.120
 • Marmureanu A., Ionescu C., Grecu B., Toma-Danila D., Tiganescu A., Neagoe C., Toader V., Craifaleanu I.-G., Dragomir C.S., Meita V., Liashchuk O.I., Dimitrova L., Ilie I. (2021) From National to Transnational Seismic Monitoring Products and Services in the Republic of Bulgaria, Republic of Moldova, Romania, and Ukraine. Seismological Research Letters, 92 (3): 1685-1703, doi: 10.1785/0220200393
 • Tiganescu A., Grecu B., Craifaleanu I.G. (2020). Dynamic Identification for Representative Building Typologies: Three Case Studies from Bucharest Area. Civil Engineering Journal, 6(3), 418-430.
 • Balan S.F., Tiganescu A., Apostol B.F., Danet A. (2019). Post-earthquake warning for Vrancea seismic source based on code spectral acceleration exceedance. Earthquakes and Structures, 17(4), 365-372.
 • Tiganescu A., Balan S.F., Toma-Danila D., Apostol B.F. (2019). Preliminary analysis of data recorded on instrumented buildings from Bucharest Area during the 28th October 2018 Vrancea earthquake. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 19(1.1), 897-904.
 • Balan S.F., Tiganescu A., Apostol B.F. (2018). Seismic monitoring of structures subjected to medium intensity earthquakes. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & Mining Ecology Management, 18, 955-962.
 • Guéguen P., Tiganescu A. (2018). Consideration of the Effects of Air Temperature on Structural Health Monitoring through Traffic Light-Based Decision-Making Tools. Shock and Vibration, 2018.
 • Iordachescu A., Iordachescu E., Grigore A. (2014). Monitorizarea seismica a primei cladiri din Romania protejata antiseismic prin metoda izolarii bazei. Revista Constructiilor nr. 100, 54.

Pentru o ofertă și mai multe detalii, contactați-ne la: contact[_at_]infp.ro sau +40751990082

DESCARCĂ BROȘURA PDF

INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO