INCDFP INFP
  Ştiri INCDFP

Europa are o istorie îndelungată de cutremure grave. Cutremurele nu pot fi prevenite și nici nu pot fi prezise cu precizie, dar măsurile eficiente de atenuare a efectelor cutremurelor, bazate pe modele de hazard și risc seismic, pot reduce semnificativ impactul acestora. Modelele europene de hazard și risc seismic pentru 2020 oferă informații comparabile privind distribuția spațială a nivelurilor preconizate de zguduiri ale solului datorate cutremurelor, frecvența acestora, precum și impactul lor potențial asupra mediului construit și asupra bunăstării oamenilor. Astfel de evaluări pun bazele pentru definirea măsurilor de atenuare și pentru îmbunătățirea rezilienței comunităților din întreaga Europă la cutremurele viitoare.

Actualizarea modelului de hazard seismic și dezvoltarea primului model de risc deschis și reproductibil pentru Europa au rezultat în urma unei colaborări la nivel european, care a inclus cercetători de la instituții din mai multe țări din Europa.

Pentru mai multe informații citiți materialul următor:INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO